Nhám tờ Sia

Mã: AC-1135VN-1

Giá : Liên Hệ

Giấy nhám tờ loại giấy nhàm là để mài, đánh bóng bề mặt gỗ, chủ yếu dùng trong gia đoạn hoàn thiện sản phẩm.