Bộ bánh vải đánh bóng gương inox

45

Giá: Liên Hệ

  • Giới thiệu sản phẩm
+ Tạo bề mặt bóng gương cho inox với cấp độ bóng sáng khác nhau.
+ Khi sử dụng kết hợp với các loại lơ đánh bóng khác nhau.
+ Độ bóng sáng inox phụ thuộc rất nhiều vào lơ đánh bóng ( hỗ hợp của bột đá mài và các hóa chất Niken và Crome )
  • Thông số kỹ thuật
Gồm:
+1 bánh vải sisal, (37 23 011 01 4),
+ 2 bánh vải trung bình (37 23 013 01 1),
+ 2 bánh vải mềm (37 23 014 01 9),
+ 1lơ đánh bóng màu đỏ (37 23 027 01 0),
+ 1 lơ đánh bóng màu v àng(37 2028 01 0),
+ 1 lơ đánh bóng màu trắng (37 2029 01 0),
+ 1 trục (38 03 070 02 0),
+ 1 cờ lê (629 10 022 00 2),
+ 1 khóa mở 19 x 22 (29 04 003 00 0)
Nội dung tab mới