Bùi nhùi tấm Kenmalon – soft pad

9

Giá: Liên Hệ

  • Giới thiệu sản phẩm
- Mài và lau sạch sản phẩm
- Hoàn thiện bề mặt sản phẩm trước khi sơn.
- Sửa các lỗi sơn cho xe ô tô.
- Sửa các lỗi sơn trên bề mặt gỗ
  • Thông số kỹ thuật
Là kemalon dạng lớp 2 bên và có lớp xốp bọt biển ở giữa để giữ nước quá trình hoạt động chà nhám sẽ ẩm đều hơn. 2 mặt của kemalon đều có thể sử dụng được.

kích thước (mm) 150 x 200
Số lượng trong hộp 10 tờ
Số lượng trong thùng 10 tờ x 6 hộp / thùng

Độ hạt Grit

 

Grade Color Abrasive grain Grit Size Application
F (Fine) A Relevant to #240 Best making
VF (Very fine) A Relevant to #400
SF (Super fine) C Relevant to #600 For solid type coating
UF (Ultra fine) C Relevant to #1500 For
Nội dung tab mới