Nhám mỏng mirco film, lapping film

micro

Giá: Liên Hệ

  • Giới thiệu sản phẩm
+ Dùng để sửa vết sơn lỗi sau khi sơn hoàn thiện
+ Đánh bóng những chi tiết cần độ tinh xảo. VD: Trục khuỷu động cơ, các chi tiết của đồng hồ đeo tay,…
+ Đang tiếp tục cập nhât
  • Thông số kỹ thuật
Product name
type
Abrasive grain Backing Micron/Grid Shape
0.1 0.5 1 2 3 5 6 9 12 15 20 30 40 60 80 100 Roll Disk Sheet Belt
20000 10000 8000 6000 4000 3000 2500 2000 1500 1000 800 600 400 320 240 120
*Mirror film
MAF
WA 75µ O O O O O O O O O O O O
100µ O O O O O O O O
125µ O O O O O O O O
*Mirror film
MCF
CC 75µ O O O O
100µ O O O O O O
125µ O O O O O O
*Mirror film
SAF
WA 125µ O O O O O O O O O O O O
Mirror film
DAF
WA 100µ O O O O O O O O O O O O
Mirror film
DCF
CC 100µ O O O O O O O O
Mirror film
FAF
WA 100µ O O O O O O O O O O O
Mirror film
SDF
D 75µ O O O O O O O O O O O
Lapping film
LWF
WA 25µ O O O O O O O O O O O O O O O
75µ O O O O O O O O O O O O
Lapping film
LGF
GC 75µ O O O O O O O O O O O
Lapping film
LCF
CC 25µ O O O O O O O
75µ O O O O
Lapping film
LDF
D 25µ O O O O O O O O O O O O
75µ O O O O O O O O O
Nội dung tab mới