Nhám tròn chuôi

24

Giá: Liên Hệ

  • Giới thiệu sản phẩm
- Dùng để xử lý những vị trí nhỏ, khó tiếp cận
– Xử lý những đường hàn
  • Thông số kỹ thuật
Kích thước: F50mm, F75mm
Speed: 18 000 – 30 000 RPM
Nội dung tab mới