Nhám tròn ( đường hàn và gờ)

22

Giá: Liên Hệ

  • Giới thiệu sản phẩm
Nhám tròn

Maker: SIA

Dùng cho chà nhám đường hàn và gờ

  • Thông số kỹ thuật
F115mm

Speed: 10 000RPM

Nội dung tab mới