Nhám Cuộn

Mã: AC-1135VN-3

Giá : 350.000 đ

Giấy nhám cuộn Khải Hoàn cho ứng dụng linh hoạt:
Thiết kế chuẩn mực khiến bạn dễ dàng áp dụng loại giấy nhám này không chỉ là chà tay mà còn được ứng dụng vào máy chà góc, máy chà lệch tâm, máy chà rung.